Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 31 mars 2022

Durken vecka 13


Barn föds med en förmåga att erfara sin omvärld och utvecklas utifrån sina erfarenheter och det formar barnet till den som barnet blir. Barn lär genom att erfara sin omvärld på olika sätt och med alla sina sinnen.

För att få barnen delaktiga och engagerade i skapande aktiviteter så använder vi oss av just barnens egna erfarenheter i vår undervisning där barnen får reflektera och återberätta vad dom upplevde under vistelsen i vår närmiljö under förra veckans letande efter vårtecken.  

Vi skapar ett träd som barnen ska pryda efter årets årstider efter deras upplevelser och erfarenheter från våra utflykter i vår närmiljö.

Enligt barnen så är det nu vår och trädet ska ha små knoppar som vi tillsammans ska skapa.  

 

Vi har även denna vecka färdigställt vårt rymdskepp och förbereder oss för nästa veckas rymdfärd som vi tillsammans i våra mindre möten ska få uppleva, vi alla väntar med spänning på vår upplevelse av rymden atmosfär.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar