Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 11 mars 2022

Ankaret - språkliga förebilder

Att vara en språklig förebild

I vårt kompetensutvecklande arbete läser och arbetar vi pedagoger med en bok som heter språklig förebild i förskolan, skriven av Karolina Larsson. Där skriver hon bland annat om att arbeta språkförebyggande och att ha ett förhållningssätt som främjar barns språkutveckling: 

Barn lär sig både av vad vi säger och hur vi säger det. Talar gör vi med ord och kommunicerar det gör vi med hjälp av hela kroppen. Vårt kroppsspråk är en viktig del i vårt samspel och kommunikation, allra helst hos dem yngsta barnen. Var därför uppmärksam på vad ditt barn berättar inte bara med sina ord utan också med sina gester och mimik. 

Att beskriva och berätta för barnen i förväg skapar en förutsägbarhet för barnet som gör det enklare för barnet att lyckas. Ställ också gärna reflekterande och öppna frågor, som till exempel
 "berätta mera... Hur vet du det?" 

Här kommer ett litet urplock av de språkfrämjande aktiviteter vi planerat i veckan. 
Sagan ’Alla får åka med’ har vi lyssnat på  med engelsk text.
Vi tar tillvara på mångfalden hos oss vuxna och planerade ett undervisningstillfälle där vi på olika språk läste samma saga. Vi har lånat en bok som är skriven på svenska, engelska och arabiska. Boken tillsammans med förskolans läroplan, ligger till grund för vårt språkliga arbete och vi har nu fått inspiration till att arbeta ännu mer språkutvecklande och vill göra detta synligt för er vårdnadshavare. Titta gärna och inspireras i tamburen om hur ni också kan vara språkliga förebilder för era barn. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar