Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 24 mars 2022

Ankaret - Olikheter

 I samband med världsdagen för down syndrom den 21 mars har vi i veckan på olika sätt uppmärksammat olikheter och likheter

Pojken kom med ett uppdrag till oss. Att titta på frukter och dess olikheter. 


Vi räknade att det fanns 1 2 3 4 5 och 6 frukter.


Vi jämförde färgerna på frukterna och barnen såg snabbt att det fanns två stycken gula. 

Pojken är glad! 

Pojken har blå ögon 

Då lyfte vi blicken till oss själva. Och vi kunde konstatera våra olikheter i bland annat ögonfärg och hårfärg. 

Vi har också erbjudit en planerad aktivitet där man uppmärksammar färger och mönster genom att sortera strumpor. 

Strumpor är ju ett signum för just denna dag, så vi har också såklart rockat våra egna sockor samt erbjudit en skapande aktivitet i form av att färglägga strumpor. Här kunde barnen också utmanas i att titta på sina egna stumpor och måla likadant.


Att vi alla är olika får vi verkligen ta tillvara på och se som en tillgång! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar