Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 18 mars 2022

Ankaret - Alla har rätt till ett eget namn

 I veckan har en av våra grupper börjat fördjupa sig i karaktären pojken. Vi har en docka – pojken, som ska följa med oss framöver och för att introducera pojken så dramatiserade vi och läste sagan tillsammans. Barnen berättade och pedagog bläddrade. Sedan lekte vi tillsammans med alla karaktärer.


Pojken har fått ett namn och vi har tillsammans kommit överens om att han heter Pojken. Vi resonerade kring olika namnförslag och rörande överens sa barnen varje gång
  
"Nej, han heter Pojken"

I samband med det så har barnen också fått möjlighet att skriva och rita sina egna namn. Genom att tillsammans med vuxen trycka på datorns tangenter, skriva ut på skrivaren och sedan färglägga sitt namn.

Den andra gruppen har fördjupat sig i karaktären hunden. Hur ser hunden ut? Hur låter hunden? Var bor hunden? Vad äter hunden? Var några av fokusfrågor. Även hunden kommer att få ett namn. Tillsammans har gruppen skapat en hundkoja.


Vårt arbete med karaktärerna är även förankrade i barnkonventionen och dess artiklar som handlar om barns rättigheter. Att namnge pojken och hunden och samtidigt som vi också pratar om våra namn är viktigt. Barnkonventionen artikel 7 säger ”Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar