Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 10 februari 2022

Propellern- vi leker med ord

Vilken bokstav har bokstavstjuven tagit?


Vad rimmar på hatt?
Att erbjuda skriftspråkliga miljöer och erbjudanden  som väcker intresse är ett viktigt uppdrag vi har i förskolan. Denna vecka har vi sett ett stort intresse för rim och bokstäver 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar