Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 25 februari 2022

Ankaret - Reflektera över sig själv

Vi har funderat kring vilka möjligheter till att reflektera över sig själva och sitt lärande som finns på Ankaret.

 Ett verktyg/arbetssätt vi använder oss av för att göra det är att titta på dem fotografier som tas, både spontant och planerat med syfte att just dokumentera vårt arbete. Men det sker då främst på vårt initiativ antingen med hjälp av att projicera foton i efterhand på skärmen eller genom att titta direkt när fotot tas.

Vi har också avdelningens processvägg till förfogande för foton, eller också dokumentationen här till bloggen. Som ni gärna kan läsa tillsammans med era barn. Men som ni vet publiceras dessa bilder avidentifierade och oftast i perspektivet av att dokumentera en process eller i vårt tema fordon.

 På Ankaret har vi denna vecka introducerat en plats ni ser på fotot nedan där att mötas vid, att samtala kring och som framförallt ger barnen möjlighet att se sig själva, sina ansiktsuttryck och vad dem gör. 

Här kan ni ta del av några av dem reflektioner som kom direkt när vi satte upp dem första fotona

-          jag läser boken åka med

-          titta där är (sitt namn) jag leker med bilarna

- jag ser mig

- jag och (kompisens namn) bygger ett torn. En sån ska jag göra idag igen.

- varför hon är två i spegeln  (Tittar på ett foto där ett barn syns i en spegel)

Här sätter vi upp foton allt eftersom och hoppas att det kan bli fina samtal. Både mellan barnen spontant och tillsammans med oss där vi kan ställa medvetna, öppna och reflekterande frågor till barnen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar