Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 20 januari 2022

Kojen - Sopbilen 

Tema fordon – vt 22

 

Då barnen fortfarande är intresserade av olika fordon och vi har valt målet att arbetslaget ska ”skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling” denna termin. Därför börjar vi terminen med att möta sopbilen/miljöbilen ihop med era barn. Denna vecka introducerades den korta filmen Stora maskiner – Sopbilen för barnen i sina grupper. Vi kommer tillsammans fundera kring frågan Vem hämtar våra sopor/vårt skräp som vi slänger?

 Vi har även lånat en bok från bokbussen som handlar om sopor och en som handlar om olika fordon och då bl.a. en sopbil.

När vi frågat barnen vad sopbilen gör så sa de "Den hämtar sopor!" Var ska vi slänga soporna? "I sopkorgen!"

Nu vill vi gärna ha er hjälp. Ta gärna med något litet ”skräp” till förskolan som vi tillsammans med ert barn kan lära oss hur vi ska sortera innan den hamnar i sopbilen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar