Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 27 januari 2022

Durken- vecka 4

Vad finns det uppe i rymden?

Vi har under utevistelsen tittat upp mot himlen och tillsammans funderat på vad som finns där uppe och barnen är helt inställda på att det är rymden.

”Det finns moln och där över finns det planeter”

”solen finns där”

”Det finns en massa ränder”

Barnens visade intresse för solen har resulterat i att vi nu landar på solen för att utforska och lära oss mer om den.


Vår kompis Paxi vår rymdvarelse som kommer leda oss i rymden har fått ge oss lite fakta och undervisning om just solens funktion.

Spännande och väldigt lärorikt för barnen.

 


 

”Solen är en brinnande stjärna”

”Det är ett brinnande klot”

”Solen är röd orange och lyser starkt”  

 


Att tillsammans skapa och prata om solen hur dess färg och form skapar än glädje i vår gruppdynamik här inne på durken.

Vi ser att vår rymdvarelse Paxi har fångat barnen och kommer vara en stor del av vår resa genom rymden så vi kan fånga barnen i ett lekfullt lärande.

Vi har pratat om Paxi och hans karaktär och självklart ska Paxi även finnas med i vårt rymdrum som börjar byggas upp på durken.Vår innemiljö har även utvecklats med en ny inspirerande bilmiljö då vi har många barn som visat intresse för just fordon.  

 


 


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar