Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 27 januari 2022

Ankaret - välkomna tillbaka

Välkomna tillbaka till en ny termin. 

Vi har under dessa första veckor tagit vid där vi avslutade med karaktären tomten. Vi hade flera nyfikenhetsfrågor med oss efter ledigheten.  Bland annat - Träffade ni någon tomte under julledigheten? Hur såg han ut? Hur kom han dit? Och var är han nu? 

Tillsammans med tomten kommer vi också att fördjupa oss mer i olika färger. Leka lekar som innehåller färger, läsa flanosaga som innehåller karaktärer med färger och skapa med olika färger bland annat.

Vi kommer arbeta utifrån område hållbar utveckling- hållbara relationer med hjälp av karaktärerna i boken. Vi har med oss följande mål ur förskolans läroplan i vårt arbete.
"Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig"

Grisen - vad äter grisen? Vad händer med maten vi inte äter upp?

Pojken - Vad ramlar pojken på?
Vi tänker någon form av skräp och kan på så vis arbeta vidare med skräp, sortering och återvinning. 

Pojken - Hur kan det kännas när man ramlar? Empati - hjälpsamhet - sätta ord på sina känslor.

I tamburen finns nu möjlighet att läsa boken "Alla får åka med" tillsammans med era barn, gör gärna det.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar