Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 16 december 2021

Propellern-lära av varandra


Tänk vad mycket vi kan lära av varandra genom goda kompisrelationer. 
Detta är något vi ständigt jobbar med på propellern. Att lyssna på varandra, visa respekt eller ta ställning till etiska dilemman är något barnen ständigt ställs inför. 

Här tränar vi på samarbete i gymnastiksalen genom att snabbt tillsammans samsas om en plats att ta skydd på när musiken stannar. Ringarna blir färre och färre. En utmaning men vi delar med oss. 


” Jag vill ha den största degen”

”Vi är ju många här, vi delar med oss”. 


Ibland utspelar sig drama på propellern där barnen får reflektera över etiska dilemman. Ismuni och Sofia bråkar under Lego-bygge. Sofia slänger sig över Ismuni , förstör hennes bygge då hon vill ha den grå legobiten hon har på sitt bygge”

Vi frågar barnen:

”Hur tror ni Ismuni känner sig?”

”Hur kan man göra på annat sätt”?


- man kan fråga först om man kan låna biten 

-man kan bygga tillsammans istället 

-man kan kolla först om biten finns i stora lådan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar