Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 9 december 2021

Kojen - Vi tillför nytt material

Vi försöker lyssna in vad barnen är intresserade av och vad vi kan tillföra för nytt material till barnens lek! Idag frågade ett barn efter ”gubbar” till sin lek och vi hade då precis fått ett antal nya figurer som vi inte hunnit plocka fram än! Tillsammans med barnen plockade vi fram och introducerade det nya lekmaterialet! Materialet är ett set med lekfiguer i olika åldrar och med olika utseende.

I leken får barnen chans att bli deltagare på sina villkor. Vi pedagoger tar tillvara på dessa tillfällen och väljer att använda olika begrepp och ställa frågor som knyter an till vårt projekt Alla får åka med! Vem får plats? Vilka får åka med? Materialet ger även barnen möjlighet att möta olika roller, kön och mångfald. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar