Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 2 december 2021

Kojen - Vi sjunger Alla får åka med

Efter att ha arbetat med sagan Alla får åka med under hela terminen har vi nu lagt till ännu ett uttrycksmedel som barnen kan använda i sin kommunikation. Sånger kan vara ett sätt att hjälpa barn att koppla orden till deras betydelse och dess rytm och melodi kan hjälpa till när man ska lära sig något utantill. Barn älskar att uttrycka sig oavsett språk. Glädjen syns hos barnen när vi sjunger och dansar ihop och skapar något gemensamt att samlas kring.

Vi skickar med länken till sången som finns på YouTube son ni kan lyssna på tillsammans med ert barn.

Alla Får Åka Med - YouTube


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar