Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 11 november 2021

Kojen - Fart och friktion

Vem är snabbast? Ambulansen, polisbilen eller brandbilen? Den gröna bilen? Den lilla bilen? Tillsammans med barnen har vi under några veckor undersökt begreppet fart och friktion med hjälp av olika föremål och underlag. I leken med olika fordon har vi undersökt dessa fenomen och låtit barnen upptäcka och utforska teknik i vardagen. Barnen har utifrån sin förståelse samtalat och reflekterat kring olika föremål. Vilka som åker snabbt eller långsamt eller om bilen bara kan åka nedför eller om den också kan åka uppför?
Under en promenad till nya lekparken upptäckte några barn att de åkte olika fort i rutschkanan på grund av att deras överdragsbyxor hade olika material. En kunde åka fort medans den andra åkte långsamt. En intressant diskussion uppstod och barnen kunde se sambandet mellan kläderna och farten. Deras nya erfarenheter tar vi sedan med oss igen när vi åter igen provar fart och friktion med bilarna på förskolan.

Många av barnen vill gärna titta på någon annan första gången de ska prova något nytt. Sedan vill de gärna prova om och om igen när de väl vågat prova första gången.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar