Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 26 november 2021

Kojen - Delaktighet och inflytande

 

Den här veckan har vi introducerat ett bildstöd/en kommunikationskarta kring vår saga Alla får åka med. På bildstödet finns bilder på bl.a. saker och känslor som finns med i sagan. Arbetet med bilder är ett komplement och bilden blir som ett redskap som kan förtydliga språket. Barnen pekar eller säger något kring bilden och vi vuxna bekräftar barnet genom att förstärka det barnet pekar på med hjälp av det talade språket. Det bidrar även till att barnet kan vara delaktig och ha inflytande även fast man ännu inte t.ex. besitter det talade språket.


Barnen pratar om bilderna och kopplar det till sagan vi läst och reflekterat kring många gånger under denna termin.

"Pojken ramlade på gatan"
"Flickan kör lastbilen"
"Tomten äter gröt och köttbullar"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar