Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 19 november 2021

Förskolan Båten- utomhuspedagogik


För att kunna inspirera varandra med idéer kring utomhuspedagogik har förskolan Båten nu skapat en gemensam utepärm. 


Att jobba mer medvetet med utomhuspedagogik är ett prioriterat mål vi jobbar med just nu. 

På durken/propellern har vi bland annat jobbat med bokstavsjakt på gården för att få upp intresset för skriftspråket på ett lekfullt sätt.

Vi har även utmanats  i att ta en instruktion genom olika lekar som:

”Akta er för ugglan”
”Var är klockan herr lejon”?

Att göra samma lek flera gånger om leder också till en trygghet och med tiden kanske även barnen kan leda leken. 

För Kojen/ankaret har temat om fordon blivit en naturlig del i undervisningen utomhus. 

Vi vill också jobba med miljön utomhus som den tredje pedagogen.
Forskning visar att vistas utomhus främjar barnens lärande på många olika vis.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar