Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 29 november 2021

Durken- Vi skapar med återvunnet material

 I läroplanen för förskolan står det att vi ska utveckla barnens lärande i att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utvecklingförståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi på durken arbetar lite extra med detta denna termin och efter en skräp plockar promenad för att rensa bort det som inte ska finnas i vår natur ville vi tillsammans skapa något nytt av återvunnet material.                                              


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar