Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 18 november 2021

Durken-vattnets kretslopp


I veckan har vi reflekterat kring begreppet AVDUNSTNING i vattnets kretslopp.                         Avdunstning är enligt barnen efter veckans reflektioner och undervisning:                                                                   ”Det är vatten som blir så varmt att det blir vattenånga och stiger upp i himlen”                                                ”Det är vattnet som är varmt och flyger upp i luften”                                      ”Vatten som blir bubblor som åker upp i luften när det blir varmt och bildar moln”                                          ”Det är när vattnet går runt runt och bara kommer upp i luften av värmen från solen”                                           Vi har tittat på Paxi-vattnets kretslopp som tydligt beskriver begreppet AVDUNSTNING och där efter har vi fått uppleva vattnets kretsloppet på riktigt med hjälp av ett experiment. 

Kort förklaring av experimentet.

I burken avdunstar det varma vattnet och blir till vattenånga. När vattenångan sedan kyls ner av isen blir den till små droppar som syns som moln. Låt gärna ert/era barn återberätta om experimentet.      
                                                                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar