Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 18 november 2021

Ankaret - meningsfullhet i sin enkelhet

 Ibland behöver vi påminna oss själva och varandra om att även i det lilla eller i det enkla finns det meningsfullt och lekfullt lärande.  

Att i en mindre och ostörd grupp mötas av ett öppet utomhusförråd och självständigt kunna välja det man vill ha. Eller att samla alla olika fordon vi hittade och leka tillsammans med vägledande och närvarande vuxen. Det gav oss ett fint tillfälle att samspela, turas om, samtala om matematiska begrepp i form av att räkna spadtag, lyssna på varandra med mera. Och såklart utmanas i vårt tålamod då det inte var helt enkelt att göra det man ville med vantar.
jag räknar ett två tre


Gräv inte mer, den kan lasta ur själv


jag lastar fullt
en cirkel, bilarna kör runt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar