Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 15 oktober 2021

Propellern- vem är jag?

 

Flera barn har reflekterat över hur olika de ser ut i skuggan och i olika vinklar. Spännande! 

Vi tittar närmre på oss själva i spegel och möts i ateljén i en skapande-aktivitet och tränar finmotorik. 

Här tänker vi också på frågor som: 

Vem är jag? Hur ser jag ut? Vad tycker jag är roligt att göra på förskolan?  

Vi reflekterar kring frågor om identitet, allas olikheter och lika värde. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar