Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 13 oktober 2021

Kompetensutvecklingsdag

         

Först vill vi tacka alla er vårdnadshavare som var med i måndags för ett trevligt föräldramöte! Om det var någon som inte hade möjlighet att delta så är ni såklart välkomna att komma med frågor när vi ses om det är så att ni undrar något kring ert barns utbildning.

Sedan vill vi gärna delge er lite kort kring vad vi pedagoger gjorde under kompetensutvecklingsdagen i fredags när förskolan var stängd. Första delen av dagen gick åt att arbetslagvis arbeta med det pedagogiska arbetet kring barnens utbildning. Därefter arbetade vi mer praktiskt med brandutbildning och HLR (hjärt- och lungräddning). Att vara beredd inför en kris kan bidra till att rädda människoliv. För att kunna agera snabbt är det viktigt att all personal är beredda på att agera i händelse av en kris. I ett akut läge måste man agera direkt, då det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra. Därav har vi dessa utbildningar återkommande för att känna oss trygga i hur vi agerar vid exempelvis brand eller om någon, barn eller personal, sätter i halsen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar