Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 7 oktober 2021

Kojen "Dom här är lika"


”Dom här är lika”

Social språkmiljö i förskolan går ut på att vi pedagoger, genom miljön, material eller samspel, försöker skapa möjligheter för barn till samtal och diskussioner som t ex att ställa tankeväckande frågor, utmana barns språkbruk samt uppmuntra barnen till att berätta och fantisera. Utifrån vårt fokuserade läroplansmål som handlar om att barnen ska få ett intresse för berättelser, bilder och texter utifrån olika medier erbjuder vi dem flera olika material såsom böcker, texter, digitala verktyg och bilder för att de ska få möjlighet till nya erfarenheter. Här har barnen hittat likheter i bilder och böcker med konkret material. Tillsammans tittar vi och reflekterar kring det barnen upptäcker. ”Vad är lika och vad är olika?”


Denna vecka har vi dessutom haft som mål att göra barnen uppmärksamma på och samtidigt ge dem möjligheter att urskilja likheter och skillnader i sagan Alla får åka med. Barnen vill gärna placera både flickan och pojken fram i hytten på lastbilen, fast det i själva sagan bara är flickan som sitter där fram och kör, medan tomten, grisen, nallen och hunden får åka bak på flaket! Att kunna kategorisera och sortera är grundläggande matematik och sortering är ett naturligt inslag i de yngsta barnens vardag. Sortering för de yngsta barnen innebär att de strukturerar sin verklighet och upptäcker olika föremåls likheter och skillnader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar