Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 21 oktober 2021

Ankaret - höstens erbjudanden

Vi har fått ett uppdrag: att samla naturmaterial att ta med tillbaka till förskolan. Till vår hjälp hade vi en lastbil med släp. Lastbilen är ny för oss på avdelningen och därför valde vi att introducera den genom att den kom tillsammans med ett uppdrag. Att introducera nytt material på ett genomtänkt sätt skapar förutsättningar för att kunna leka med det på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

Lastbilen fick ett extra långt snöre med syftet att skapa möjlighet till samarbete, genom att dra lastbilen tillsammans. Det gav också en möjlighet till att utmanas i turtagning. Syftet med att samla naturmaterial är att uppmärksamma hösten och dess fantastiska färger samt att ta vara på de material som naturen erbjuder. 

Vi har sedan skapat med löven vi tog med oss tillbaka till förskolan. Några barn valde att limma fast löv på en lastbil. Vi pratade om var på lastbilen löven låg när vi samlade dem,

”flak” sa ett barn 


Känner ni igen lastbilen från sagan? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar