Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 10 september 2021

Propellern - temastart

Propellern kommer fortsätta med tema-arbete kring hållbar utveckling/hållbara relationer. 

Vi kommer även rikta in oss på ljusets egenskaper  med experiment samt inspireras av Alfons Åberg. Skogen kommer fortsätta vara en viktig lärmiljö där vi utifrån förskolans läroplansmål kommer utforska och undersöka samband i naturen. 

Under veckan har barnen fått utforska ljuset med hjälp av en ficklampa och projektor.Barnens reflektioner,

Vi ser skuggor 

-Lampan gör att vi ser skuggor 

Ett barn har sett sin skugga när han gungar 

-Det går inte se skuggor om det är mörkt 


Barnen lägger föremål på väggen 

-Oj skuggan försvinner 


Barnen testar att göra olika figurer

-Om man går såhär (backar) så blir min hand jätte stor. 

-Min är jätte stor.

-Här är en krokodil


Vi fortsätter utveckla momentet skugga med spänning , detta är ett ämne som fascinerar barnen och deras nyfikenhet utmanar dem att tänka djupt på hur ljuset fungerar i verkligheten. Barnen testar att göra olika figurer.

Här är en krokodil 

                       Jag ser min hand

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar