Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 2 september 2021

Grundverksamhet- Båtens förskola

I början av terminen lägger vi extra fokus på grundverksamheten i förskolan. 
Med det menas att vi jobbar in oss i våra dagliga rutiner som är återkommande för barnen. 

Med tiden lär sig barnen vart de har sin plats för klädombyten, vart regnkläderna finns vart de sitter vid matbordet eller vart man har sin trygga punkt för vila eller läsgrupp. 

Återkommande är också vart och hur  man skrapar sin tallrik eller vart man tvättar händerna och gör toalettbesök. Hur får jag lagom varmt i kranen?

Vi låter saker få ta tid.
I tamburen stressar vi inte och är i mindre grupper. Kanske kan man ta hjälp av en fiffig kompis? 

Vi tror på det kompetenta barnet och låter barnen utmanas i vardagen. 

Barnen lär sig också hur man tar hand om miljö och materiel och även hur man är en schysst kompis 
Vi är språkliga förebilder och samtalar mycket kring hur vi bemöter varandra och är en schysst kompis.

Positivt förhållningssätt och en strävan efter ett alla barn ska känna sig lyssnade på och är delaktiga är ett viktigt läroplansmål vi strävar efter. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar