Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

måndag 27 september 2021

Ankaret - Namngivelse av grupperna

För att skapa trygghet och en bättre förutsättning för oss pedagoger att se varje individ  så arbetar vi med indelning av barnen i mindre grupper. Denna vecka hade vi en planerad undervisningssituation där varje grupp skulle få ett namn. Ett syfte med att ha namngiven grupp är gemenskap och Vi- känsla likaså är syftet att det ska vara konkret för dem yngsta barnen att se vilken grupp dem tillhör.

Varje barn fick varsin legokloss och respektive grupp fick två foton på olika fordon som dem kunde välja mellan. Motiven på fotona kommer dels ifrån vilka fordon som barnen redan kan benämna. Men också några alternativ på fordon vi inte känner till för att vidga perspektivet fordon. Sedan fick varje barn lägga sin kloss på den bilden som dem tycker skulle bli gruppens namn. Detta är ett sätt att arbeta med barns inflytande och demokrati som blir konkret och tydligt för barnen. Staplarna visar att våra tre grupper ska heta Kanotgruppen, sopbilsgruppen och helikoptergruppen.

 Denna vecka har vi även erbjudit samma planerade aktiviteter som förra veckan. Att möta samma aktiviteter flera gånger skapar kontinuitet, igenkänning och därigenom en trygghet. En del barn har också som strategi - lärstil att först behöva uppleva och observera  innan dem väljer att delta själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar