Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 20 augusti 2021

Förskolan Båten- Trygghet och relationer

 


Relationer och trygghet är något vi värdesätter högt på Båtens förskola. Just nu jobbar vi ihop våra barngrupper i nya konstellationer där fokus är att alla ska känna sig trygga. Vi erbjuder lekmiljöer som lockar till  samspel och samarbete. 

En fin relation pedagog/barn är en viktig förutsättning för att vi ska kunna jobba vidare med mycket annat som är viktigt i förskolans uppdrag. I förskolans läroplan framgår också vikten av samverkan mellan hem & förskola.
Forum för samverkan är exempelvis vårt dagliga möte vid hämtning, samtal efter ny introduktion,  utvecklingssamtal, föräldramöte eller bloggen. 

Vi inkluderar gärna barnen i samtalen vid hämtning. Har ni speciella funderingar ni vill fråga kring kan ni även ringa/Maila oss så svarar vi i mån av tid utanför barngrupp.

När vi är i barngrupp prioriterar vi att vara så närvarande pedagoger som möjligt i mindre möten för att se alla barn. 
Vi arbetar för en jämställd förskola som erbjuder samma möjligheter och rättigheter till utveckling och lärande. 

Nu startar vi Båten för den här terminen och kör framåt. 
Ser fram emot att se era barn utvecklas och växa på vägen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar