Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 4 juni 2021

Propellern-avslutning tema


Sommaren har anlänt och vi har denna vecka börjat avsluta vårt tema-arbete kring hållbar utveckling/hållbara relationer. Med en trollsvans runt midjan som barnen tidigare skapat sjöng vi och dansade i gymnastiksalen. 


Under temats gång har vi sett hur barnen reflekterat kring sina positiva egenskaper och hur man är en bra kompis. Genom våra utflykter i naturen har barnen fått utforska naturvetenskapen som vi också lärt oss mer om genom samtal/böcker. Genom den pedagogiska dokumentationen från skogen eller genom sagorna har gruppen även utvecklat den kreativa förmåga till berättande i grupp eller kreativitet i ateljén.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar