Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

tisdag 11 maj 2021

Kojen-Plantering


Enligt förskolan läroplan, Lpfö18 ska förskolan lägga grunden till ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp . Vi på Kojen har planterat morötter och sallad till kanin och igelkott. Barnen kan nu följa odlingsprocessen en växts livscykel från frö till färdig grönsak. En spännande och rolig aktivitet för barnen här på Kojen. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar