Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 25 mars 2021

Durken - Allas lika värde och olikheter

Denna vecka har vi på olika sätt arbetat med olikheter och pratat extra mycket kring alla människors lika värde. Vad det betyder och vad det innebär. Vi har ”Rockat Socka”, läst litteratur, återigen tittat på vad som står i Barnkonventionen och gjort pyssel tillsammans. Vi har även tittat på olika filmer och sjungit sånger med just temat olikheter. 

Här är några av barnens tankar kring vad olika betyder:
- Att man har olika kläder
- Att man har olika hår
- Att man kan olika saker
- Att man har olika färger på skinnet brun, svart, vit
- Att man ser olika ut
- En kanske har prickar en kanske inte har

För ett tag sedan hade vi barnråd där barnen fick tycka till om vår inomhusmiljö. Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och de ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Det kom önskemål om att skapa ett Dinosaurieland vilket vi nu tillsammans med Propellern har gjort. 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar