Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 3 februari 2021

Kojen introduktion

  

Den första tiden här på Kojen har vi fokuserat på att skapa goda introduktioner där vi skapar en tillitsfull relation med barnet med fokus på positiva möten. Vi introducerar nya och gamla barn för varandra och skapar en struktur där barnen kommer att få mötas i mindre möten där vi stärker varje enskilt barn efter egen förmåga och visat intresse. 

 

Utifrån enhetens tema hållbar utveckling hållbar framtid kommer vi på Kojen fortsätta att arbeta med att ” ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är ta hand om sin hälsa och välbefinnande”( Lpfö18 ) detta kommer vi göra genom att ta vara på barnens visade intresse av olika rörelseaktiviteter.

Vi kommer att erbjuda teater med hjälp av karaktärerna kanin och igelkott som vi kommer att introducera för våra nya barn där vi ska erbjuda och arbeta med olika värdegrundsfrågor.

Vi kommer även arbeta med och fokusera på era barns språk och kommunikation utveckling, till detta tar vi hjälp av vår språkhund som vi har här på kojen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar