Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 18 februari 2021

Ankaret - en spännande upptäckt

I skogen gjorde vi en spännande upptäckt. Kanin och Igelkott hade ett brev till oss.


Att få detta brev är vår inledning på vårt arbete med följande två mål ur förskolans läroplan.  

* Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

* Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

Kanin och Igelkott är ett material från barnkonventionen. Med hjälp av dem kan vi bland annat erbjuda och inleda planerad undervisning, dramatisera olika dilemman som vi möter i vår vardag - konflikthantering och introducera nytt material.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar