Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 26 februari 2021

Ankaret - Brevlåda och barns delaktighet

Nu när vi får brev så behöver vi såklart en brevlåda på Ankaret. 

Vi fotade postlådan som finns på väg mot skogen för inspiration till lådan samt samtala om brevets väg.

För att få liknande färger som postlådan behövde vi blanda stark gul med vit


Det var också grå färg på postlådan så vi fick blanda svart med vit
När vi blandat färgerna så kunde vi börja måla


     
Brevlådan sattes upp på vår processvägg som vi använder för att dokumentera avdelningens arbete. 
Det blir en naturlig mötesplats där barnen kan samlas. Titta på, prata om och reflektera över vad vi gjort och kommer att göra.

En del i förskolans uppdrag är att möta varje barn utefter dess individuella behov. Vi ser barnens styrkor, förmågor. Detta innebär i praktiken att alla barn inte behöver göra allt eller ha samma upplevelse. Viktigast är att vi tillsammans bidrar till helheten. 
      


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar