Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 28 januari 2021

Gyllene regel Vi på durken har denna vecka introducerat de nya barnen i vårt tema. Vi har läst i boken och presenterat alla vännerna som tillhör Kungaskogen. I texten vi läst kom det fram att vännerna har en gyllene regel och barnen bestämde tillsammans att även vi på Durken ska ha samma regel. Barnen har tillsammans i olika konstellationer arbetat med att göra en guldram. De samspråkade och kom fram till att man kan klippa olika matematiska former som triangel, kvadrat och cirkel. Fråga gärna ert barn om vad den gyllene regeln innebär. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar