Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 20 november 2020

Propellerns alfabet
Genom barnens intresse för bokstäver har nu propellerns alfabet växt fram där alla barn varit delaktiga och fyllt i en valfri bokstav. 

Det används även flitigt som inspiration 
i barnens tecknande. 
Genom leken utmanas också intresset! 
Kreativa barn. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar