Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 1 oktober 2020

Inbjudande innemiljö

 Durken har utvecklat sin inne miljö för att skapa en inspirerande inbjudande miljö som lockar till lek och aktivitet efter barnens intresse. Miljön har fått mycket med inslag av naturen så våra vänner i skogen känner sig trygga och välkomna hos oss. Fråga gärna era barn om hur miljön har utvecklats. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar