Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 9 september 2020

Propellern- Hotta flyger


Det blev en hel del anteckningar från vårt möte som handlade om hur barnen uppfattade de olika djuren i kungaskogen. Nu har en sång växt fram om fågeln Hotta som en grupp barn skrivit tillsammans. 

Genom sången har barnen utvecklat förmågan att samarbeta och vi ser också mycket språkutveckling genom sången. 

”Titta, det ser ut som en gubbe med hatt”

Processen med årstidsmiljöm är fortfarande igång och utflykten i skogen ledde till att många fynd hittades. 


Regnbågar är just nu ett stort intresse vilket även syns i bygg/konstruktions -lekar.  Tillsammans  har vi nu även påbörjat att skapa en regnbåge i ateljén. 

”Om det är regn, storm och sol kommer regnbågen ”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar