Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 10 juni 2020

Sol, ljus, jord och vatten-propellern
Tidigare besök i skogen har gett intresse för blomman blåklint. En blomma vi även sjungit om från Majas alfabetssånger. 

Blåklinten har tidigare avbildats på ljusbord och några har även avbildat blåklinten på fri hand och tittat på formen på blomman. 

Nu har även blåklintsfrön såtts i en kruka och barnen är väl medvetna om vad som behövs för att fröet ska gro, nämligen sol, ljus, vatten och jord. 

Frön har även satts utomhus men innan det krävdes ett förarbete. 

Oj, vad här ser ut. Här måste städas.
Vi måste göra det fint först. 
Vi hämtar en skottkärra och lägger i allt fult. 

Det vattnas därefter men lite senare känner barnet att vattnet torkat.
Hmmm. Vi måste nog vattna här mycket i sommar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar