Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 24 juni 2020

Glad sommar!

Året som gått har utformat sig på olika vis på de olika avdelningarna och i de mindre mötena/grupperna. 


Högläsningen har varit en utgångspunkt i våra olika temaarbeten. Genom högläsningen har olika intressen hos barnen väckts och vi har utifrån sagans värld sett lekande/kreativa barn där sagan bearbetats genom leken eller skapandet. 
Vi har även sett nyfikna, reflekterande och utforskande barn genom miljö och material som tillförts efter intresse. 

Bland de äldre barnen på Durken/Propellern har återkommande skogsutflykter lett till olika naturvetenskapliga utforskanden i mindre grupp, genom planerad samt spontan undervisning. Många tankar och frågor har tagits med hem till förskolan för vidare samtal och undersökande. Rörelse i gymnastiksalen har också varit en viktig uttrycksform där även sagan om 'Snick och Snack' kommit till uttryck på olika sätt. 


Skriftspråket har också varit ett särskilt stort intresse bland många barn som utmanats genom miljö och material. 


De yngre barnen på Ankaret/Kojen har levt sig in i sagans värld om 'kanin och igelkott', där figurerna även haft sitt hem på avdelningarna. Att komma överens och vara vänner är något som präglat böckerna vi läst. Att säga stopp och att säga ifrån kan vara bra ibland och "stopp-handen" har barnen lärt sig kan hjälpa i olika situationer. 
Känslor och ansiktsuttryck har också studerats och utforskats i spegel. 


Processen att få följa ett litet frö gro till att bli något att smaka, lukta och känna på i vårt grönsaksland har varit en spännande resa för många barn. 


Nu önskar vi er alla en härlig sommar och vi ses åter igen i höst!
Vi önskar även att våra blivande skolbarn får en fin start i skolan.
Mvh Båtens pedagoger 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar