Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 29 april 2020

Pedagogisk dokumentation - propellern
Inne på propellern har vi en dokumentationsvägg med olika alster. Det kan vara alster från upptäckter i skogen, foton eller teckningar som barnen tänkt lite särskilt kring utifrån kring vårt tema. 

Utifrån bilderna och en nyfikenhetsfråga reflekterar vi tillsammans i mindre grupp med målet att alla ska bli lyssnade på och våga komma till tals. Alla har olika tankar och vi lär av varandra tillsammans. Ett kollegialt lärande. Nu senast dividerade en mindre grupp i hur vi kunde få i hop stegen. Förslaget var att använda sig av ett snöre. Några barn från fjärilsgruppen har testat sig fram. De kom fram till att snöre inte fungerade så bra efter några försök så då kom förslaget att använda tejp istället. 
I samspel med varandra testar vi oss fram tillsammans.  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar