Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 6 mars 2020

Propellern- vad är hållbart?

I creepergruppen har kojbygget tagit fart till vännerna i Kungaskogen. Pinnar och kartong har målats svarta. 
Tillsammans har barnen samarbetat och dividerat om hur tak-konstruktionen ska se ut för att den ska vara hållbar och inte gå sönder. 

Genom att använda sig av klossar som stöd tror vi att taket som består av kartong blir mer stabilt. 
Även pinnar kommer täckas på kartongen så taket blir ett bra tak. 

Barnen utvecklar här sin förmåga att tänka tillsammans och lösa problem och tänk kring stabilitet/teknik.

I


Genom fortsatta dramatiseringar till sagoläsning i fjärilsgruppen ökar barnens delaktighet och förståelse för sagan. Vi ser även ett ökat intresse för boken vi läser.
Vi har stött på olika lösningar som vännerna i Kungaskogen kommit på för att må bra. Mår vi bra bidrar vi också till en hållbar framtid. 
Barnen i fjärilsgruppen har reflekterat kring att

Vi mår bra av att bli sams 
Dela med oss
Turas om 
Äta mat 
Röra på oss 

Det tecknas och samtalas. 

Vi utvecklar i detta möte vår förmåga att lyssna på andra och ge möjlighet att andra som vill komma till tals. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar