Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 21 februari 2020

Propellern/Durken - Föreställning om uttryckningsfordonEfter en tur med såväl buss och spårvagn promenerade vi bort för en uppvisning av utryckningsfordon där det bjöds på ambulansfärd, tjuvjakt, brandsläckning och bärgning. 

Efter uppvisningen samtalade vi tillsammans om vad vi sett och barnen fick även framföra nya tankar. Vi tränar på att lyssna på varandra och återberätta vad vi sett och varit med om.

Numret 112 har nu fastnat i minnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar