Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 27 februari 2020

Propellern- Drama/rörelse

I förskolans läroplan framgår det att barnen ska ges möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, sång eller dans. 


Efter observation har vi sett att barnen lekt mycket följa John på gården.
Vi tar med intresset till gymnastiksalen och barnen får ett uppdrag av Snick och Snack. 

Uppdraget är att genom leken "följa John" dramatisera de olika karaktärerna i snick och snack. Många skratt fick vi och barnen älskade att dramatisera. 

Creeper-gruppen började i gymnastiksalen. Där fick de även ta emot instruktioner för en ny lek.
"Alla ekorrar byter bo". En mycket uppskattad lek där det gäller att snabbt hitta ett nytt bo. Den som inte hittar nytt bo ropar ut till övriga "Alla ekorrar byter bo" och ska snabbt igen försöka hitta ett bo. 

Creepergruppen ville sedan göra en uppvisning för fjärilsgruppen. 
Nu blev det tydligt hur man skulle göra och barnen i fjärilsgruppen greppade instruktionerna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar