Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

fredag 14 februari 2020

Ankaret- STOPP


För  att göra kompisbokens innehåll mer intressant men även öka barnens förståelse för innehållet har vi kopierat sidor från boken och placerat på golvet.


Stopp tecknet används mycket på avdelningen.  Handen upp kan ha olika betydelser,
såsom, jag vill inte!, vänta på din tur, lyssna på mig.
Med detta vill vi att barnen skapar sin integritet och förståelse för sin kropp och omgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar