Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

torsdag 30 januari 2020

Propellern- Vi utvecklar våra matematiska förmågorI förra veckan fick barnen ett uppdrag av Hotta att leta upp varsitt löv och pinne. Barnen har denna vecka reflekterat över pinnarnas storlek och olikheter. Vi mätte och jämförde pinnarnas storlek. Barnen fick sätta ord på sina egna tankar. En del var långa, andra korta. Några var smala och andra var tjockare vi jämförde omkretsen.  Barnen fick sen en samarbetsövning där de fick se på sig själva och ställa sig i en trappa efter längd. Genom samtal och kreativa aktiviteter utvecklas barnens olika matematiska förmågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar