Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 11 december 2019

Propellern/Durken- Snick och Snack flyttar in


Nu har vi skapat skogsmiljöer till våra vänner Snick och Snack.  

En dag blev barnen mötta av alla vännerna från Kungaskogen
som samtidigt lämnade ett brev till barnen.


Tillsammans med barnen skapades förhållningsregler, hur vi ska värna om våra vänner.

* Inte dra och kasta.
* Inte skrika i kojan.
* Krama och vara snälla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar