Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 23 oktober 2019

Vi lyssnar på varandra - Durken/propellern

I förskolans läroplan framgår det tydligt hur vi ska jobba med att visa respekt och lyssna på varandra när vi samtalar. Likaså hur vi ska uppmuntra barnen att komma till tals. 

I mindre möte träffas vi vid vår processvägg. 
Barnen får i uppdrag att reflektera kring hur vi ska kunna skapa ett hem till Snick och Snack.

Vi ger varandra utrymme att komma till tals och vi tränar på att lyssna när någon har något att säga. 

I fjärilsgruppen visade barnen nyfikenhet kring hur man kan använda sig av hammare/spik och brädor för att bygga ett hem. 
De har därför fått utforska hur det känns att använda sig av en hammare. Tekniken att hålla i hammaren och pricka rätt på spiken var en utmaning. Spännande!


I creepergruppen kom det upp tankar kring hur man kan bygga kojor av pinnar. På uppdrag i skogen fick de därför plocka med sig pinnar hem i olika längder. Barnen hjälptes åt tillsammans att bära in allt på förskolan. 


På durken har barnen fått göra ritningar tillsammans i hur de tänker att Snick och Snack ska bo.
De var även inne på mat och vad de behöver äta vilket även var ett hett samtalsämne på propellern :-) Inga kommentarer:

Skicka en kommentar