Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Förskolan Båten. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt tema hållbar utveckling - hållbara relationer och barns undervisning samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare.

onsdag 11 september 2019

Hållbar utveckling/hållbar framtid - Förskolan Båten

I vår uppdaterade läroplan framgår det att vi ska arbeta mer med hållbar utveckling i förskolan.
I enheten är det nu bestämt att alla förskolor ska arbeta med just Hållbar utveckling/hållbar framtid som ett övergripande tema som vi sedan fördjupar oss i genom projektfördjupningar utifrån barnens intresse. 

Vad kan hållbar utveckling i förskolan innebära?

Det kan handla om att resonera kring olika frågor som exempelvis rör 

* hälsa och välbefinnande
* sociala relationer och barns rättigheter
* miljön i vår värld - hur mår den bra?

Se gärna den symboliska blomman nedan!
Båten är nu i uppstarten av temat och just nu är fokus på att se hur vi kan fånga/ utmana barnens intresse och gå vidare.

Välkomna på vår resa tillsammans med barnen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar