Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

onsdag 16 maj 2018

Skuggor i lekmiljön

Projekt spår har den senaste tiden främst uttryckt sig i form av skuggor.
Det har vi fångat upp och därför utformat två olika mötesplatser på Durken just nu där skuggor blir en central del. Skuggorna skapas med både våra egna kroppar och olika pinnfigurer. Den andra mötesplasen finns i kombination med så kallat byggmaterial i olika former. Barnens kreativa konstruktioner visar sina skuggor på väggen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar