Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

torsdag 19 januari 2017

"Kolla vad stark jag är när jag hänger"Som vi har längtat och nu äntligen kunde vi gå till gymnastiksalen på förskolan Kompassen. 
Vi skapade en hinderbana där vi bland annat kunde hänga, klättra och gå balansgång. 
Vi avslutade med lugn musik och avslappning.  

1 kommentar: