Välkommen till förskolan Båten!

Välkommen till Lindö kommunala förskolor; Båten, Ekan, Focken, Isjakten, Jollen och Kompassen. Syftet med bloggen är att visa hur vi arbetar med vårt projekt och barns lärande samt att skapa större delaktighet för våra vårdnadshavare. Förskolans värdeord, MÖTEN, INBJUDANDE och OLIKHETER, leder oss i vårt arbete.

torsdag 10 november 2016

Matematik på propellern

Flera av barnen visar intresse för matematik. Eftersom det också finns ett intresse för Pokémon och katter kombinerar vi detta med addition, mönster, symmetri och färger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar